หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ The Treasure Hunter

The Treasure Hunter

The Treasure Hunter

ณ ดินแดนทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ซึ่งถูกปกครองด้วยราชวงศ์มากมาย ที่รุ่งเรืองและเสื่อมไป มีเรื่องเล่าของสมบัติอันประเมินค่าไม่ได้ที่ถูกฝังไว้ จนกระทั่งมีกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติที่โหดร้าย ออกตามล่าเหล่าผู้เก็บรักษาแผนที่ ซึ่งมาตกอยู่ในมือของเด็กหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ นามเสี่ยว เฟย

Category: Adventure