หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ The Fourth Kind

The Fourth Kind

The Fourth Kind

เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้อ้างอิงมาจากความจริงอันน่าลี้ลับ มันเกี่ยวข้องกับการหายตัวของผู้คนจำนวนมาก แอ็บบี้ ถูกส่งมาสืบสวนเรื่องการหายตัวของผู้คนในแถบนั้น เธอได้ล่วงรู้ถึงการปกปิดของหน่วยงานรัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกมากขึ้น

Category: Thriller