หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ The Founding of a Republic

The Founding of a Republic

The Founding of a Republic

The Founding of a Republic สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถ่ายทอดประวัติศาสตร์จีนในช่วงปี 1945-1949 ในสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจการปกครองประเทศ

Category: Drama