หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Couples Retreat

Couples Retreat

Couples Retreat

พวกเขาทั้งกลุ่มพบว่าทุกคู่ในกลุ่ม จะต้องมีส่วนร่วมในเทคนิคการบำบัดชีวิตคู่ ที่ดูสุดแหวกแนวของมองซิเออร์มาร์เซล เจ้าของฉายา พรายกระซิบคู่รัก ถ้าไม่เข้าร่วมด้วย ก็ไม่สามารถเข้าพักในรีสอร์ทได้ ไม่นานทั้งสี่คู่ก็พบว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นภายนอกเลย

Category: Comedy