หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ สวยซามูไร

สวยซามูไร

สวยซามูไร

เมื่อฝ่ายหนึ่งต้องการโยนความผิดเพื่อปกปิดความลับ ฝ่ายหนึ่งต้องการเปิดโปงโฉมหน้าอันชั่วร้าย และอีกฝ่ายหนึ่งเผยตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อกลับมาชำระแค้นส่วนตัว อุดมการณ์แรงกล้าปะทะอำนาจแฝงผลประโยชน์

Category: Action